Z "An education"

Action is character, if we never did anything we wouldn't be anybody. (Osobowość to czyn, jeślibyśmy nigdy niczego nie robili, bylibyśmy nikim).

Wyszukiwanie

Kontakty