Jean-Paul Sartre

  • Life has no meaning the moment you lose the illusion of being eternal. (Życie nie ma znaczenia, gdy tracisz złudzenie, że jesteś wieczny).
  • Freedom is what you do with what's been done to you. (Wolność to jest to, co robisz z tym, co zrobiono tobie).
  • Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does. (Człowiek jest skazany na bycie wolnym; ponieważ gdy raz zostanie wrzucony w odmęty świata, jest odpowiedzialny za wszystko, co czyni).

Wyszukiwanie

Kontakty