Harrison Ford

 

We all have big changes in our lives that are more or less a second chance. (Wszyscy mamy w życiu wielkie szanse, które w mniejszym czy większym stopniu są drugą szansą).

 

Wyszukiwanie

Kontakty