biblijne

 • Niechaj się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus - Boga. (1 Kor 3,18-23)
 • Boże, mój Boże, szukam Ciebie
  i pragnie Ciebie moja dusza.
  Ciało moje tęskni za Tobą,
  jak zeschła ziemia łaknąca wody.
  (Ps 63 [62],2)
 • Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? (Mk 8,36)
 • Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. (Flp 4,13)
 • Moja dusza syci się obficie,
  [...]
  Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu
  i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
  Bo stałeś się dla mnie pomocą [...].
  (Ps 63 [62],7)
 • Chociażbym szedł ciemną doliną
  zła się nie ulęknę,
  bo Ty jesteś ze mną
  (Ps 23 [22],4)
 • Strzeż mnie jak źrenicy oka;
  w cieniu Twych skrzydeł ukryj mnie. (Ps 17 [16],8)

 

Wyszukiwanie

Kontakty