Voltaire

The adjective is the enemy of the noun,though it agrees with it in number and gender. (Przymiotnik jest wrogiem rzeczownika, mimo że zgadza się z nim w liczbie i rodzaju).

Wyszukiwanie

Kontakty