Vergilius

  • Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur. (Białe ligustry więdną/umierają, zbiera się czarne borówki).
  • Smiałym szczęscie sprzyja.

Wyszukiwanie

Kontakty