Nabokov

 

  • At first, he and I talked of peripheral affairs [...].(Na początku mówiliśmy o sprawach drugorzędnych).
  • [...] because of all you did, because of all I did not. (Z powodu wszystkiego, co Ty zrobiłeś, z powodu wszystkiego, czego nie zrobiłem ja); mowa o tym samym wszystkim.

 

Wyszukiwanie

Kontakty