Mark Twain

A man is never more truthful than when he acknowledges himself a liar. (Człowiek nigdy nie jest bardziej prawdomówny, niż gdy uznaje się za kłamcę).

Wyszukiwanie

Kontakty