Katharine Hepburn

Love has nothing to do with what you are expecting to get - only with what you are expecting to give - which is everything. (Miłość nie ma nic wspólnego z tym, co spodziewasz się dostać, tylko z tym, co spodziewasz się dać, czyli/mianowicie wszystkim).

Wyszukiwanie

Kontakty