Juliusz Słowacki

  • To los mój senne królestwa posiadać,
    Nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych
    Albo umarłych.
    [GRÓB AGAMEMNONA]

Wyszukiwanie

Kontakty