Jean-Jacques Rousseau

Man is born free, and everywhere he is in chains. (Człowiek rodzi się wolny, a wszędzie jest w kajdanach).

Wyszukiwanie

Kontakty