Isaac Asimov

Violence is the last refuge of the incompetent. (Gwałtowność/przemoc jest ostatnią deską ratunku nieudolnego/niekompetentego).

Wyszukiwanie

Kontakty