D. H. Lawrence

[...] she was more tolerant because she loved him less. (Była bardziej tolerancyjna, ponieważ kochała go mniej).

Wyszukiwanie

Kontakty