Abraham Lincoln

The best way to destroy an enemy is to make him a friend. (Najlepszym sposobem na zniszczenie wroga jest uczynienie go przyjacielem).

Wyszukiwanie

Kontakty