Uczucie trudne do opisania

2010-12-10 19:27

Some of the work you may do will involve repetitive movement of your hands, wrists, arms and shoulders, which you may not be used to and could lead to the development of what is now commonly reffered to as a "Repetitive Strain Injury", "RSI" or "Upper Limb Disorders". In some cases, repeated lifting, pushing or pulling of heavy articles can also bring about this condition.

        Common symptoms are soreness, swelling, pain and tingling, which can lead to a variety of different conditions such as Tenosynovitis, Tendonitis, Epicondylitis (Tennis or Golfers Elbow), Cervical Spondylitis and Carpal Tunnel Syndrome.

        This is more likely to happen when you first start doing the work or change duties. This should pass, as you become more accustomed to the type of work. You may also experience these symptoms on returning to work after a period of absence.

        Some people are more susceptible than others and only a minority will have a problem. With the correct treatment such conditions can usually be easily cured and recurrence avoided by rest and variation of the type of work. If not treated properly at this early stage the situation can worsen, requiring an operation and may lead to permanent disability.

 

Co znaczy:

 

Część obowiązków, które możesz wykonywać, będzie angażowała powtarzające się ruchy dłoni, nadgarstków, przedramion i ramion, do czego możesz nie być przyzwyczajony i co może prowadzić do rozwoju zjawiska nazywanego dziś powszechnie urazem na skutek powtarzającego się obciążenia, RSI lub zaburzeniami górnych partii ciała. W niektórych wypadkach ten stan mogą również wywołać powtarzane podnoszenie, popychanie albo ciągnięcie ciężkich przedmiotów.

        Zazwyczaj symptomy obejmują bolesną drażliwość, obrzęk, ból i cierpnięcie, które mogą prowadzić do rozmaitych stanów zdrowotnych, takich jak: zapalenie pochewki ścięgna, zapalenie ścięgna, zapalenie nadkłykcia („łokieć tenisisty” albo „łokieć golfisty”), zapalenie kręgosłupa w odcinku szyjnym i zespół cieśni nadgarstka.

        Większe prawdopodobieństwo wystąpienia ww. symptomów zachodzi, gdy zaczynasz wykonywać pracę albo zmieniasz obowiązki. Dolegliwości powinny ustąpić, ponieważ jesteś coraz lepiej przyzwyczajony do rodzaju pracy. Możesz także doświadczyć takich symptomów na okoliczność powrotu do pracy po okresie nieobecności.

        Niektórzy ludzie są bardziej podatni od innych, a jedynie u mniejszości wystąpi problem. Dzięki podjęciu właściwych działań takie okoliczności mogą być zwykle w sposób łatwy wyleczone a nawroty uniknięte poprzez odpoczynek i urozmaicenie rodzaju pracy. Jednakże jeśli odpowiednie leczenie nie zostanie zastosowane we wczesnym stadium, sytuacja może ulec pogorszeniu, wymagając leczenia operacyjnego, i w zależności od postępowania osób zaangażowanych prowadzić do trwałego kalectwa.

 

 

Tymi to słowami otwiera się pewien formularz rejestracyjny.

Dobrze jest wiedzieć, że powód, dla którego się to podpisuje, jest dobry i tego wart.

 

P.S. Wiadomo, że konieczność zdania się na służbę zdrowia to zdecydowanie za często zapowiedź rychłego zgonu, ale lekarze brytyjscy na większość dolegliwości przypisują paracetamol – serio.

Wyszukiwanie

Kontakty

Niech żyje wolność słowa!

Nie znaleziono żadnych komentarzy.