I was a heavy heart to carry...

2014-06-27 13:26

Lepiej bym tego nie ujęła (niż Florence and the Machine w Heavy in Your Arms), więc tylko przetłumaczę:

 

I was a heavy heart to carry

My beloved was weighed down

My arms around his neck

My fingers laced to crown

 

I was a heavy heart to carry

My feet dragged across the ground

And he took me to the river

Where he slowly let me drown

 

My love has concrete feet

My love's an iron ball

Wrapped around your ankles 

Over the waterfall

 

I'm so heavy, heavy

Heavy in your arms

I'm so heavy, heavy

Heavy in your arms

 

And is it worth the wait 

All this killing time?

Are you strong enough to stand

Protecting both your heart and mine?

 

Who is the betrayer?

Who's the killer in the crowd?

The one who creeps in corridors               

And doesn't make a sound

 

[...]
 

This will be my last confession:

“I love you” never felt like any blessing 

 

Whispering like it's a secret 

Only to condemn the one who hears it

With a heavy heart

 

Heavy, heavy

I'm so heavy in your arms

 

[...]

 

I was a heavy heart to carry

But he never let me down

When he had me in his arms

My feet never touched the ground

 

I'm so heavy, heavy in your arms

 

Heavy, I'm so heavy in your arms

Byłam ciężkim sercem do noszenia

Mój ukochany był przytłoczony

Moje ramiona wokół jego szyi

Moje palce zasznurowane na głowie

 

Byłam ciężkim sercem do noszenia

Moje stopy wlekły się po ziemi

I zabrał mnie do rzeki

Gdzie powoli pozwolił mi utonąć
 

Moja miłość ma betonowe stopy

Moja miłość jest żelazną kulą

Zawiniętą wokół twoich kostek

Nad wodospadem

 

Jestem taka ciężka, ciężka

W twoich ramionach

Jestem taka ciężka, ciężka

W twoich ramionach

 

I czy jest warte czekania

Całe to zabijanie czasu?

Czy jesteś wystarczająco silny, żeby ustać,

Broniąc tak serca twojego, jak i mego?

 

Kto jest zdrajcą?

Kto jest zabójcą w tłumie?

Ten, kto skrada się po korytarzach

I nie wydaje dźwięku

 

[...]
 

To będzie moje ostatnie wyznanie:

“Kocham cię” nigdy nie odczuwałam 

jak żadnego dobrodziejstwa

Szeptanie  jak tajemnicy

Tylko po to, by potępić tę, która ją słyszy

Z ciężkim sercem

 

Ciężka, ciężka

Jestem taka ciężka w twoich ramionach

 

[...]

 

Byłam ciężkim sercem do noszenia

Ale nigdy mnie nie zawiódł

Kiedy miał mnie w swoich ramionach

Moje stopy nigdy nie dotknęły ziemi

 

Jestem taka ciężka, ciężka w twoich ramionach

 

Ciężka, jestem taka ciężka w twoich ramionach

 

Wyszukiwanie

Kontakty