Czas umierać

2010-05-01 00:00

Uwięzione, zakleszczone

w sidłach żeber serce

tłoczy krew

zmieszaną

z terracyńską wodą Neptuniusa;

do życia jeszcze przez chwilę się zmusza

nadzieją,

że doczeka się swego Godota,

że może jeszcze przyjdzie...

 

Czas umierać,

wdowi smutek oplata rozedrgane serce,

bo można było lepiej przeżyć życie.

 

I pewna część mojej duszy płonie

bólem fantomowym.

Wyszukiwanie

Kontakty